Groenafval

Bij de aanleg en het onderhoud van groen komt meestal afval vrij. De klant ziet graag dat dit wordt afgevoerd, maar vraagt zich misschien wel af waar het uiteindelijk terecht komt en hoe de kosten hiervoor ontstaan.

Het afval dat wij afvoeren wordt in ieder geval gerecycled, maar dit doen wij niet zelf. Het puinafval wordt op het bedrijf gestort in een container, en als deze vol is wordt deze gewisseld. Het puinafval wordt verwerkt bij de puinbrekerij waarna het materiaal dienst doet als halfverhardingsmateriaal of als ondergrond bij de aanleg van wegen.

Groenafval zoals gras, mos en onkruiden etc. worden ook op het bedrijf gestort in een container. Dit soort groenafval bevat veel mineralen en worden meestal verwerkt tot compost op het recyclingsbedrijf. Bovenstaande afvalsoorten worden afgevoerd door v. Gansewinkel.

Het houtige afval zoals snoeiafval van hagen snoeien, maar ook stronken etc. worden periodiek afgevoerd in een grote container. Dit afval gaat naat Groenrecycling ZO-Drenthe. Hier wordt het verder verwerkt voor compostering of het wordt verhakseld voor energie-winning. Ondanks dat de meeste materialen worden gerecycled ontstaan er uiteraard wel kosten ivm. transport, installaties en personeel. Er gaat een heel traject aan vooraf eer er een bruikbaar product ontstaat uit het afval.

Verder wordt het afval zoals takken door ons op lokatie of op het bedrijf verhakseld. Het meest geschikte houthaksel wordt door ons gebruikt voor de aanleg van paden. Het minder geschikte materiaal wordt afgevoerd via bovengenoemd bedrijf en verder verwerkt.

Als er veel afval vrijkomt op de werkplek wordt het ter plaatse in containers gestort. Meestal echter wordt het afval gestort in de genoemde containers op het bedrijf. Dit is voor ons praktischer dan steeds naar een afvalverwerker toe te moeten rijden.

      

    

Adres:

Dorpsstraat 54
7863 PD Gees (Dr.)

[t] 0524 581348
[f] 0524 581348
[m] 0650873928

[i] www.gertsikken.nl

KVK: 04043027

Onze missie:

Wij kiezen samen met u de tuinstijl die bij u en uw huis past. Daarnaast verzorgen wij door de vier seizoenen heen zodat u optimaal kunt genieten van wat groeit en bloeit in uw tuin.